hotel za pse pansion za pse smestaj za pse smestaj za pse beograd hotel for your pets
smestaj za pse hotel za pse

Veterinarski nadzor

Svakodnevno, tokom programskog vremena, dr Vojislav Ilić, profesor na Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu kontrolisaće zdravsteveno stanje naših štićenika. Ovakav nadzor garant je da će Vaš ljubimac imati vrhunsku brigu i negu tokom boravka u našem hotelu.

Veterinarski nadzor

veterinarski nadzor pasa u hotelu za pse sapainn Svakodnevno, tokom programskog vremena, dr Vojislav Ilić, profesor na Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu kontrolisaće zdravsteveno stanje naših štićenika. Ovakav nadzor garant je da će Vaš ljubimac imati vrhunsku brigu i negu tokom boravka u našem hotelu. Svaki i najmanji znak poremećenog zdravstvenog stanja biće odmah prijavljen Vašem ordinirajućem veterinaru i o zdravlju Vašeg psa brinuće Vaš veterinar uz pomoć i podršku našeg veterinarskog tima.

Posebno smo ponosni na ugovor koji smo sklopili sa Sava Osiguranjem a.d.o.

Njihova polisa pokriva sve troškove veterinarskog zbrinjavanja Vašeg ljubimca tokom boravka u našem hotelu.

Naš hotel nije odgovoran za sve bolesti, pogotov infektivne prirode, za koje se ustanovi da su nastale pre dolaska u hotel, a pas je prijemnom pregledu prošao jer se nalazio u inkubacionom periodu bolesti, kada se bolest klinički ne manifestuje i ne može se dijagnostikovati. U ovakvim slučajevima hotel će snositi troškove veterinarskog tretmana samo dok je pas na boravku u našem hotelu. Takođe ćemo snositi troškove ali ne i odgovornost za probleme proistekle iz zdravstvenih stanja koje je nemoguće predvideti, prevenirati, dijagnostikovati i tretirati (stanje šoka, anafilaktičkih i drugih alergijskih reakcija, akutna dilatacija želuca, indigestije, invaginacije i zapetljaje creva, moždani i srčani udar, opstruktivna urolitijaza i druga slična urgentna stanja čiju će procenu obaviti Vaš ordinirajući veterinar i nadležni stručnjaci sa Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu). U ovakvim slučajevima hotel će se starati da realizuje sve neophodno kako bi posledice stanja bile minimalne.

pansion za pse u hotelu sapainn beograd
Designed by NM Design
sapainn hotel za pse